Over Erika Morren

Ik vind het belangrijk dat alle mensen die het nodig hebben een goede bewindvoerder of mentor krijgen. Mijn doel is om bewindvoerders en mentoren beter hun werk te laten doen. Zodat zij goed en betrouwbaar de financiële en persoonlijke zaken kunnen regelen voor mensen die dat echt nodig hebben. Maar om je vak als bewindvoerder of mentor te kunnen uitvoeren, is het cruciaal dat je bedrijf efficiënt is ingericht. Anders schiet je je doel voorbij! En helaas zie ik dat in de praktijk te vaak gebeuren.

Daarom wil ik bewindvoerders en mentoren helpen door ze te faciliteren in hun bedrijfsactiviteiten. Zodat ze hun bedrijf efficiënt(er) in kunnen richten en hun cliënten méér tijd en kwaliteit kunnen bieden.

Mijn ervaring

Ik ben ervaringsdeskundige. Voordat ik bewindvoerder werd, heb ik zelf met schulden te maken gehad. Mijn toenmalige partner had een verslaving en ik moest zijn financiën regelen met behulp van de schuldhulpverlening. We hadden weinig geld, er stonden schuldeisers voor de deur en ik had diverse instanties nodig, omdat ik zelf weinig kon regelen. De schuldeisers namen mij niet serieus! Uit eigen ervaring weet ik dat je snel in een hokje gestopt wordt als je schulden hebt. Ik weet hoe het is om met een paar tientjes in de maand rond te moeten komen. Ik kon mijn kinderen niet alles te geven, we leefden in armoede en we moesten voorzieningen aanvragen. Ik gaf de moed niet op en deelde met anderen mijn ervaringen. Gedurende het eerste jaar van de schuldhulpverlening bedacht ik een creatieve manier om mijn schulden te saneren en tegelijkertijd een bedrijf op te richten. Ik was schuldenvrij en kon met mijn ervaring anderen helpen. Deze missie vormde in 2010 het begin van mijn eigen bewindvoerderskantoor BilancioBudget.

Mijn boek Schuldenvrij leven

Op basis van mijn ervaring schreef ik een boek ‘Schuldenvrij leven’.
Een praktisch boek waarin ik de CREDIT-methode beschrijf: Crisis, Redding, Evenwicht, Draagkracht, Inventarisatie en Toepassen. Ieder woord staat voor een stap in het proces naar een schuldenvrij leven.

De Franchiseformule BilancioBudget

Al bij de start van mijn eigen bedrijf besefte ik dat ik wilde samenwerken met andere ondernemers. Hierdoor investeerde ik van meet af aan in centralisatie van bedrijfsprocessen en het bundelen van gezamenlijke kennis. Alles om in een later stadium andere (startende) bewindvoerders efficiency, tijdvoordeel, kostenvoordeel en gemak te kunnen bieden.

BilancioBudget is ontstaan in 2010 en bestaat nu ruim 10 jaar. Inmiddels verwachten we met BilancioBudget eind 2021 ca. 50 franchisenemers te hebben. BilancioBudget is een hecht collectief gebaseerd op intensieve samenwerking tussen ondernemers, collectiviteitsvoordelen, een uitgebreide backoffice en gezamenlijke marketing.

De Franchiseformule BilancioZorg

Dit jaar heb ik een nieuwe franchiseformule ontwikkelt voor mentorschap. BilancioZorg zet zich in voor mensen die hulp of advies nodig hebben bij (dreigende) persoonlijke of zorggerelateerde problemen.

Bewind Servicedesk

In 2016 richtte ik de Bewind Servicedesk op. Een logische volgende stap. De Bewind Servicedesk is een serviceorganisatie voor bewindvoerders en mentoren die hun bedrijf efficiënt(er) willen inrichten. Bewind Servicedesk biedt voor startende bewindvoerders de Praktijkopleiding Bewindvoering aan en voor startende mentoren de Praktijkopleiding Mentorschap. Hiernaast biedt Bewind Servicedesk een Groeisessie aan voor groeiende bewindvoerder.

Met welke bewindvoerders wil ik werken?

  • Bewindvoerders die passie hebben voor wat ze doen
  • Bewindvoerders die veel energie hebben
  • Bewindvoerders die werkelijk implementeren wat ik hen leer
  • Bewindvoerders die gecommitteerd zijn, zich aan de afspraken houden
  • Bewindvoerders die dankbaar zijn en dit ook laten zien
  • Bewindvoerders die een bijdrage willen leveren aan deze wereld.

Waarom wil ik met bewindvoerders werken die zelf beter willen worden in hun vak?

Ik wil financiële balans brengen in levens van mensen die dat nodig hebben. Daarvoor help ik bewindvoerders om met goed rentmeesterschap het geld te beheren. Ik kan niet al die mensen in mijn eentje bereiken, maar wel via bewindvoerders. Ook hen wil ik helpen om in balans te leven. Mijn droom is dat iedereen van armoede naar schuldenvrij kan groeien en in balans kan blijven. Dat wil elke bewindvoerder toch voor zijn cliënten? Met jouw inzet gaat dat zeker lukken!

Waarom zou je met mij willen werken?

De kracht ligt in het doen. Want als je blijft doen wat je nu doet, groei je niet. Ik kan je advies geven, faciliteren in je bedrijfsactiviteiten en je kunt werkzaamheden uitbesteden. Maar pas als jij de stap durft te zetten, kun je veranderen en groeien. Dan kun je méér mensen helpen, méér cliënten bereiken en ja; ook méér geld verdienen. Jij kunt dat waarmaken. Ik weet hoe het is om weinig geld te hebben en ik weet hoe het is om genoeg geld te hebben. Ik sta nu aan de andere kant. Ik heb veel geleerd, zowel op persoonlijk als op het zakelijk vlak. En met mij mijn collega’s. Het wiel uitgevonden, uitgerold en obstakels overwonnen. Als ik het kan, kan jij het ook!

})