Wat is een (professioneel) mentor?

Als bewindvoerder heb je soms te maken met cliënten die ook een mentor hebben (of nodig hebben). Ik kan me voorstellen dat je er ooit wel iets over geleerd hebt. Tijdens een opleiding of misschien een keer tijdens een PE studie. In deze blog fris ik weer even je geheugen op. Wat is mentorschap en hoe werkt het?

Voor  iemand die niet (meer) zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding wordt een mentor benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.Een mentor behartigt dus de belangen van de betrokkene op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentoren worden in alle gevallen benoemd door een kantonrechter. Soms kan dat tegelijkertijd aangevraagd worden met het bewind en soms wordt de maatregel alleen aangevraagd.

Het is net als bewindvoering een maatregel. Toch verschillen ze wezenlijk als het gaat om verantwoordelijkheden en taken.

 

Wie vraagt het aan?

 • betrokkene zelf
 • partner
 • bloedverwanten tot en met de vierde graad
 • voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • officier van justitie
 • instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft of die aan betrokkene begeleiding biedt
 • curator of bewindvoerder

Als bewindvoerder kan jij het dus ook aanvragen voor je huidige cliënt. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als jouw cliënt medische verzorging nodig heeft. Ga dat dus niet zelf regelen als bewindvoerder, maar dien een verzoek in voor het mentorschap.

 

Wat doet een mentor?

Een mentor neemt (zoveel mogelijk) samen met de cliënt beslissingen over alles wat betrekking heeft op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding of de keuze van woonplek, werk- en/of dagbesteding. Daarnaast voert een mentor namens de cliënt overleg en evaluatiegesprekken met zorgaanbieders, hulpverleners, behandelaars en eventueel bewindvoerder. Om de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zijn belangen te behartigen, moet een mentor zijn cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en in contact met hem staan.

De kantonrechter kan de mentor jaarlijks vragen een kort verslag te schrijven over de manier waarop hij het mentorschap heeft ingevuld.

 

Wat doet een mentor niet?

Net als dat het belangrijk is om te weten wat je van een mentor mag verwachten is het ook belangrijk om te weten wat geen taken zijn van een mentor.

Een mentor biedt geen directe hulp of begeleiding, dus:

 • niet mee naar ziekenhuis/huisarts/oogarts etc.;
 • niet kopen van kleding, verzorgingsproducten, huisraad etc.;
 • niet verzorgen van aanvraag of verlening van ID/paspoort;
 • niet wegbrengen naar of ophalen van vakantieadres of vrijetijdsactiviteiten etc.;
 • niet regelen van uitvaart/crematie.

De mentor heeft een regiefunctie, en kan wel betrokken worden bij het (laten) organiseren van bovenstaande zaken. Ah…dat is dus net zoals bij een bewindvoerder. Je bent dus in veel zaken regisseur. Ontzettend belangrijk om te onthouden als je efficiënt wilt werken.

 

Wie kan mentor zijn?

 • iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland, die zelf niet onder mentorschap of curatele staat of een strafblad heeft;
 • een rechtspersoon, zoals een Stichting Mentorschap, een vereniging, een BV.

De instelling, alsmede personeel van de instelling, waar iemand verblijft kan voor die persoon niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd.

 

Wat kunnen we voor jou betekenen?

In ons PE Masterprogramma komt ook mentorschap aan bod. Ook leer ik jou in dit programma efficiënt te ondernemen en je spijkert hier en daar ook nog wat vakkennis als bewindvoerder bij. Wil je meer weten over onze programma’s?

Lees hier meer>>

Ken je nog meer mensen waarvoor dit interessant is? Deel dan dit bericht in jouw netwerk!

 

Op jouw groei,
Erika

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!