Een van de favoriete thema’s tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn de koopkrachtplaatjes. Discussie over koopkrachtplaatjes is vooral theoretisch, de praktijk is anders, zoals vele bewindvoerders dagelijks merken. Politici zijn er nog steeds van overtuigd dat een sluitend koopkrachtplaatje ook daadwerkelijk betekent dat mensen in staat zijn om de vaste lasten te betalen. Helaas constateer ik al tijden dat de politiek in Den Haag al jaren geleden het contact met de aarde heeft verbroken en werkelijk geen idee heeft in welke situaties mensen met een laag of gering inkomen belanden.

De alsmaar stijgende energielasten, het kabinetsbesluit om de salarissen in de zorg te verhogen doch te financieren vanuit de zorgpremie en het achterblijven van verhoging van de uitkeringen, maken het leven voor mensen moeilijk en het voorkomen van schulden wordt vrijwel een illusie. Het Kabinet roept nog dapper dat het betalen van de verhoging van de salarissen in de zorg gepaard gaat met een verhoging van de zorgtoeslag, het zal niet baten. De zorgtoeslag, voor zover deze al niet nodig is voor het betalen van andere vaste lasten, dekt bij lange na de kosten van de zorgpremie niet. Bedenk daarbij ook dat als mensen een achterstand hebben op hun zorgpremie en dus aangemeld zijn als wanbetaler, het CAK in samenwerking met het CJIB de zorgtoeslag toe-eigent en er dus een potentiële inkomensbron wegvalt.

Politici van verschillende partijen bepleiten ook al lang om de mondzorg voor kinderen tot 18 jaar weer in het basispakket op te nemen. Goed plan, maar het komt er niet van. Gevolg is dat veel kinderen, maar ook volwassenen, mondzorg overslaan. Komen ze uiteindelijk na jaren wel bij een tandarts, dan komt er vaak een behandelplan op tafel dat duizenden euro’s aan kosten met zich brengt. Tegenwoordig is het wel makkelijker om een regeling met de tandzorg te regelen, maar een maatschappij als Infomedics hanteert een regeling van maximaal 8 maanden waardoor de kosten alsnog hoog blijven en het moeilijk is om een sluitend budgetplan te maken.

Het wordt hoog tijd dat de politiek weer op aarde terugkeert en in de gaten krijgt wat alle maatregelen voor mensen betekenen en er ook daadwerkelijk iets aan gaat doen!

 

Wil jij zelfstandig ondernemen als bewindvoerder? Bekijk dan nu onze Praktijkopleiding Bewindvoering voor meer informatie.

 

Op jouw groei,
Cees Rootjes

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!