Zodra je als mentor aan de slag gaat, gaat het gebeuren dat jouw cliënt iets overkomt. Dit kan betekenen dat hij of zij naar de huisarts of spoedeisende hulp dient te gaan. Ga je dan als mentor mee?

Als mentor ben je nooit verplicht om mee te gaan naar een huisarts of ziekenhuis. Indien je cliënt in het verpleeghuis verblijft, zullen ze vaak wel vragen of je mee kunt gaan. En soms zelfs op een vrij dwingende manier. Er is dan onvoldoende personeel die jouw cliënt kan begeleiden.

Je kan dan aangeven dat dit niet de bedoeling is. Je mag de instelling dan ook verwijzen naar de website van het zorginstituut. Hier wordt beschreven dat de WLZ instelling die verblijf biedt, verantwoordelijk is voor de coördinatie van de totale zorg van de cliënt. Dat houdt in dat als een cliënt voor normale medische zorg niet meer alleen een arts of therapeut kan bezoeken, de instelling voor begeleiding zorgt[1].

Dit betekent echter niet dat ik als mentor nooit mee ga naar een ziekenhuisbezoek. Iedere mentor mag het uiteraard zelf bepalen waar hier een grens voor hem of haar ligt. Ik vind het belangrijk dat op het moment dat er behandelplannen worden besproken of zaken worden uitgelegd aan mijn cliënt waaruit beslissingen dienen te volgen, dat ik bij het gesprek aanwezig ben.

Doorgaans vinden de medici dit ook zeer prettig. Zij kunnen het direct aan de cliënt uitleggen en vervolgens met jou afstemmen welke richting de behandeling op gaat. Zeker als er beperkte behandelopties zijn of het stoppen van de behandeling één van de opties is, is het mijn inziens noodzakelijk dat je aanwezig bent bij het gesprek. Dit ook om duidelijk te maken dat jij als mentor verantwoordelijk bent voor de niet-financiële belangen van de cliënt en dus beslisbevoegd ter zake bent.

Het is belangrijk dat je bij het kennismakingsbezoek reeds duidelijk maakt, hoe je omgaat met het begeleiden van ziekenhuis bezoeken. Ik geef dus altijd aan dat ik dit niet doe, tenzij het een gesprek is waarin behandelbeleid wordt bepaald.

Op het moment dat ik ervaar dat de ziekenhuisbezoeken het verzorgende personeel wel veel druk geeft, zet ik mij wel altijd in om een gezamenlijke oplossing te vinden. Zo kan een particuliere mantelzorger een uitkomst zijn om een cliënt te begeleiden naar een ziekenhuisbezoek.

Al met al is hier dus ook geen vaste regel voor te geven, maar blijft het opnieuw mentoraat maatwerk!

 

[1] Begeleiding bij bezoek arts (Wlz) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

 

Wil jij zelfstandig ondernemen als mentor? Bekijk dan nu onze Praktijkopleiding Mentorschap voor meer informatie.

 

Op jouw groei,
Kirsten van Hall

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!