Samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten is van groot belang. We werken voor dezelfde bewoners. We komen vaak samen met ons dagelijks werk en onze doelen zijn hetzelfde: preventie van schulden, oplossen van schulden, verantwoord inzetten van publieke middelen en bevorderen van zelfredzaamheid.

Sommige samenwerkingen tussen bewindvoerders en gemeenten lopen nog steeds stroef. Het contact is namelijk gebaseerd op een zakelijke betalingsrelatie ten behoeve van de bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Hier is gelijk ook een pijnpunt benoemd voor gemeenten, deze kosten blijven namelijk stijgen.

Daarom willen steeds meer gemeenten alternatieven bieden voor het beschermingsbewind, in de hoop meer grip te krijgen op de kosten. Banen van bewindvoerders kunnen niet zomaar worden overgenomen, maar een goede samenwerking daarentegen kunnen we met zijn allen opzoeken. In dit blog deel ik graag een paar tips om de samenwerking te versterken tussen gemeenten en bewindvoerders.

 

Versterken van de samenwerking

 

TIP 1: Pas je perspectief aan

In feite staan zowel de bewindvoerders en gemeenten in dienst van de cliënt. Vanuit dit perspectief is er een gemeenschappelijk doel: de cliënt de best mogelijke dienstverlening bieden. Toch zijn er tussen gemeenten en bewindvoerders verschillende belangen te vinden. De één betaalt, de ander ontvangt. Om deze twee belangen te overbruggen, is het een goede zaak om je perspectief aan te passen. Als je in de schoenen van gemeenten zou staan, hoe zou je dan handelen? (en andersom net zo goed natuurlijk). Hierdoor zal het wederzijds begrip in korte tijd toenemen, wat nieuwe inzichten zal opleveren.

TIP 2: Wissel je ervaringen uit en vul elkaar aan

Voor beide partijen is het verrijkend om ervaringen uit te wisselen. Hoe gebruik je als bewindvoerder de tijd die gegeven wordt om naar zelfredzaamheid toe te werken met cliënten? Wanneer geeft de bewindvoerder zijn/haar verantwoordelijkheden weer terug? Welke overwegingen neemt de gemeenten om cliënten passende alternatieven te bieden? Dergelijke kwesties kunnen door beide partijen worden uitgewisseld.

De opgedane ervaringen en mogelijkheden zorgen weer voor een nieuw perspectief. Wat heeft de ene persoon en de andere niet? Hoe zorgen we ervoor dat we dit gezamenlijk versterken? In een gemeente hebben de wederzijdse ontmoetingen geleid tot het gezamenlijk aanpassen van de werkprocessen omtrent de bijzondere bijstand voor de kosten van het beschermingsbewind. Hierdoor kunnen bewindvoerders op een eenvoudige manier een aanvraag indienen en gemeenten kunnen het sneller afhandelen. Dit bevordert het hele proces van aanvraag tot dienstverlening voor cliënten. Kortom, samen mogelijke dingen ontdekken en elkaar hier aanvullen.

TIP 3: Blijf investeren in elkaar

Misschien wel de belangrijkste tip: blijf investeren in elkaar.  Als het om samenwerking gaat, wordt er ook gesproken over een samenwerkingsrelatie. Aan een relatie moet je samen blijven werken. Hard werken en vallen en opstaan. Blijf daarom investeren in elkaar. Neem de tijd voor elkaar, ga met elkaar in gesprek, leer van elkaar en wissel op zijn tijd ervaringen uit.

 

Ik hoop dat je iets hebt aan de tips om de samenwerking te versterken. We willen namelijk allemaal onze branche versterken toch? Heb je zelf nog nuttige tips? Laat het weten in een reactie hieronder. Ik ben erg benieuwd!

 

Wil jij zelfstandig ondernemen als bewindvoerder of mentor? Bekijk dan nu onze Praktijkopleiding Bewindvoering en Praktijkopleiding Mentorschap voor meer informatie.

 

Op jouw groei,
Erika Morren

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!