Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn drie afzonderlijke maatregelen die genomen worden om individuen te ondersteunen die moeite hebben met het nemen van weloverwogen beslissingen over hun financiën of persoonlijke verzorging. Deze maatregelen zijn van toepassing in situaties waarbij iemand bijvoorbeeld te maken heeft met een geestelijke handicap, ernstige schulden, verslaving of dementie.

Ik leg graag kort de verschillen uit in dit blog.

 

Curatele = voor Financiële en Persoonlijke Beslissingen

Curatele is bedoeld voor volwassenen die zowel hun financiële als persoonlijke aangelegenheden niet zelfstandig kunnen behartigen. Deze maatregel wordt genomen wanneer beschermingsbewind en/of mentorschap niet toereikend zijn. Een persoon onder curatele wordt handelingsonbekwaam, waarbij de curator optreedt als wettelijke vertegenwoordiger. Alle curatelen worden vastgelegd in het openbare curatele- en bewindregister.

De curator moet toestemming verlenen voor vrijwel elke handeling en beslissing. De persoon onder curatele kan echter zelfstandig beschikken over het leefgeld dat door de curator wordt verstrekt. De curator neemt beslissingen met betrekking tot financiële zaken (geld en goederen) en persoonlijke verzorging (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding).

 

Bewindvoering = voor Financiële Beslissingen:

Beschermingsbewind is van toepassing op personen die niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Het kan worden ingesteld op basis van de lichamelijke of geestelijke toestand van de betrokkene of bij overmatige uitgaven en problematische schulden. Bewinden worden eveneens vastgelegd in het openbare curatele- en bewindregister.

De bewindvoerder beheert de goederen van de betrokkene en kan alleen na toestemming van de bewindvoerder over deze goederen beschikken. De bewindvoerder stelt een boedelbeschrijving op en een plan van aanpak, waarin het doel van het bewind en de afspraken tussen de bewindvoerder en de betrokkene worden vastgelegd.

 

Mentorschap = voor Persoonlijke Beslissingen:

Mentorschap is bedoeld voor personen die vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand niet langer zelf hun persoonlijke zaken kunnen regelen. De betrokkene wordt handelingsonbevoegd voor beslissingen over zijn verzorging, maar de mentor heeft de verplichting de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en zelfstandig optreden te bevorderen.

De mentor neemt beslissingen over persoonlijke zaken, waaronder verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, en kan ook feitelijke zaken, zoals het inzien van dossiers, betreffen.

 

Ik zal kort een aantal voorbeelden beschrijven van taken die bij een curator, bewindvoerder of mentor horen:

Taken van de Curator:

  1. Financiële Beslissingen:

– Toestemming verlenen voor grote financiële transacties.
– Beheer van bankrekeningen en financiële activa.
– Het regelen van betalingen, facturen en schulden.

  1. Persoonlijke Beslissingen:

– Beslissingen nemen over medische behandelingen.
– Keuzes maken met betrekking tot huisvesting en leefomstandigheden.
– Paspoort aanvragen namens curandus

  1. Juridische Vertegenwoordiging:

– Vertegenwoordigen van de betrokkene in juridische procedures.
– Handelen namens de betrokkene in rechtshandelingen.

 

 

Taken van de Bewindvoerder:

  1. Financieel Beheer:

– Beheren van de financiën van de betrokkene.
– Opstellen van een budget en financieel plan.
– Regelmatig rapporteren aan de rechtbank over financiële zaken.

  1. Schuldregeling:

– Onderhandelen met schuldeisers.
– Uitvoeren van betalingsregelingen.
– Zoeken naar mogelijkheden om schulden te verminderen.

  1. Administratieve Verplichtingen:

– Opstellen van een boedelbeschrijving.
– Indienen van verzoeken bij de rechtbank voor specifieke handelingen.
– Voldoen aan de administratieve eisen van de rechtbank.

 

 

Taken van de Mentor:

  1. Medische Beslissingen:

– Beslissingen nemen over medische behandelingen en procedures.
– Samenwerken met medisch personeel om de gezondheid van de betrokkene te waarborgen.
– Beheren van medische dossiers.

  1. Persoonlijke Zorg:

– Zorgdragen voor passende huisvesting.
– Beslissen over dagelijkse persoonlijke verzorging.
– Coördineren van benodigde professionele hulp en ondersteuning.

  1. Ondersteuning bij Communicatie:

– Faciliteren van communicatie tussen de betrokkene en zorgverleners.
– Bevorderen van zelfstandige besluitvorming wanneer mogelijk.
– Bijstaan bij het begrijpen van informatie en het maken van keuzes.

 

Deze taken zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van specifieke juridische vereisten en de behoeften van de betrokkene.

 

Handelingsbekwaamheid en Handelingsonbekwaamheid:

Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Onder curatele staan maakt iemand echter handelingsonbekwaam voor bepaalde rechtshandelingen, tenzij de wet uitzonderingen toestaat. Onder bewind staan betekent dat de persoon alleen met toestemming van de bewindvoerder over zijn goederen kan beschikken. Voor iemand met mentorschap geldt dat zij niet zelfstandig beslissingen kunnen nemen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

 

Wat zijn jouw ervaringen?

Je bent al mentor of bewindvoerder. Maar misschien wordt er wel aan jou gevraagd of je ook bewindvoerder (of mentor) of misschien wel zelfs curator van een cliënt wilt zijn. Heb jij dit al eens meegemaakt? En vond je het lastig om daar ‘nee’ tegen te zeggen, of ben je dat juist aangegaan? Ik ben benieuwd naar jouw verhaal! Laat een reactie achter en help anderen met jouw ervaringen.

Op jouw groei,
Erika Morren

Wil jij meer bieden aan je cliënten binnen je onderneming?

Ben je al mentor of bewindvoerder en zoek je nog een passende, aanvullende opleiding in een andere richting zodat je misschien wel je dienstverlening kunt uitbreiden? Kies dan als aanvulling voor onze praktijkopleiding bewindvoering of de praktijkopleiding mentorschap? Vraag direct een gratis brochure aan. 

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!