Als bewindvoerder heb je een grote verantwoordelijkheid om het financiële welzijn van je cliënten te waarborgen. Een essentieel onderdeel van dit werk is het beheren en beoordelen van de verzekeringen van je cliënten. Met name de zorgverzekering is van cruciaal belang, aangezien deze jaarlijks wijzigingen ondergaat die van invloed kunnen zijn op de financiële situatie van je cliënt.

 

7 tips om jou te helpen bij het maken van de juiste keuzes

In deze blog gaan we dieper in op hoe je als bewindvoerder de juiste verzekeringen kiest en zoomen we in op de zorgverzekering aangezien je daarvoor alleen wijzigingen kunt aanbrengen rondom deze periode. Ik help je graag met deze 7 tips:

 

1. Inventariseer de Huidige Verzekeringen

Het begint met een grondige inventarisatie van de huidige verzekeringen van je cliënt. Zorg ervoor dat je inzicht hebt in de lopende zorgverzekering, maar ook in andere verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering, autoverzekering, enzovoort. Maak een lijst van de polissen en zorg ervoor dat je de premiebedragen en de dekking begrijpt.

2. Blijf Op de Hoogte van Wijzigingen

Wijzigingen in zorgverzekeringen zijn gebruikelijk, vooral op 1 januari van elk jaar. Het is van vitaal belang om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen, zoals premieaanpassingen en veranderingen in de dekking. Staar niet alleen blind op de prijs, maar kijk ook goed naar de dekkingen. Die kunnen ook regelmatig veranderen. Raadpleeg de website van de zorgverzekeraar, de overheid en andere betrouwbare bronnen om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

3. Evalueer de Behoeften van de Cliënt

Elke cliënt heeft verschillende behoeften als het gaat om verzekeringen. Denk aan de gezondheidstoestand van je cliënt en eventuele specifieke zorgbehoeften. Het is fijn als een cliënt een mentor heeft. In dat geval kan je met de mentor juiste afwegingen maken als het gaat om behoeften van je cliënt. Overweeg ook hun financiële situatie en welk niveau van dekking ze zich kunnen veroorloven. Dat is immers jouw verantwoordelijkheid als bewindvoerder. Stem de verzekeringen af op de individuele behoeften van de cliënt die passend zijn binnen het budget.

4. Vergelijk Verschillende Opties

Vergelijking is de sleutel bij het kiezen van de juiste (zorg)verzekering. Kijk naar verschillende verzekeraars en de polissen die ze aanbieden. Let op de premie, eigen risico, dekking, en eventuele aanvullende opties. Gebruik vergelijkingswebsites of raadpleeg een expert om je te helpen bij deze stap. Het kan slim zijn om alles bij 1 verzekeraar af te sluiten omdat je dan meestal korting krijgt. Ook kan een bepaalde betaaltermijn korting opleveren.

5. Informeer de Cliënt en Neem Beslissingen Samen

Neem de tijd om de gevonden informatie met je cliënt te bespreken. Leg de verschillende opties uit en de voor- en nadelen van elk plan. Laat de cliënt actief deelnemen aan het besluitvormingsproces, zodat ze zich bewust zijn van de keuzes die zijn gemaakt.

6. Bewaak en Pas Aan Indien Nodig

Zorg ervoor dat je de verzekeringen regelmatig blijft monitoren en aanpassen als de behoeften van je cliënt veranderen. Houd rekening met veranderingen in de gezondheidstoestand of financiële situatie van de cliënt. Indien jouw cliënt in een schuldhulpverleningstraject zit, heeft de premie direct invloed op de hoogte van het VTLB (vrij te laten bedrag). Bewaak deze en geef wijzigingen op tijd door. Wanneer jouw client in een schuldensituatie zit kan het zijn dat een overstap niet mogelijk is. Indien je net de cliënt hebt aangemeld voor de schuldhulpverlening, dan kan deze aanmelding er al voor zorgen dat je wel de wijzigingen kunt aanbrengen. Het kan dus lonen om hier aandacht aan te besteden.

7. Onderzoek Collectieve Verzekeringen via de Gemeente

Voor cliënten met een laag inkomen is het belangrijk om te onderzoeken of ze in aanmerking komen voor collectieve verzekeringen via de gemeente. Veel gemeenten bieden deze optie aan voor mensen met een beperkt budget, wat een waardevolle bron van dekking kan zijn.

#Gemeentepolis: Sommige gemeenten bieden een speciale gemeentepolis aan voor hun inwoners met een laag inkomen. Deze polissen worden vaak in samenwerking met zorgverzekeraars aangeboden en kunnen voordeliger zijn dan reguliere zorgverzekeringen. Informeer bij de gemeente van je cliënt of deze optie beschikbaar is.

#Collectieve Korting: Naast de gemeentepolis zijn er ook andere collectieve kortingen beschikbaar via verschillende organisaties, zoals vakbonden of patiëntenverenigingen. Als je cliënt tot een specifieke doelgroep behoort, kan het lonend zijn om te onderzoeken of er collectieve kortingen beschikbaar zijn die aansluiten bij hun behoeften.

Conclusie

Het onderzoeken van collectieve verzekeringsopties, onder andere via de gemeente is een waardevolle toevoeging aan het proces van het kiezen van de juiste verzekeringen voor je cliënten, vooral als ze een laag inkomen hebben. Door te kijken naar gemeentepolissen of collectieve kortingen kunnen je cliënten mogelijk profiteren van gunstige voorwaarden en lagere premies. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat je cliënten optimaal zijn verzekerd en hun financiële stabiliteit behouden, zelfs als ze met beperkte financiële middelen te maken hebben. Wanneer je te maken hebt met een cliënt die zich in een schuldensituatie bevindt, is het helemaal van het grootste belang om de risico’s nauwlettend in de gaten te houden. Door een zorgvuldige inventarisatie, continue bewaking en een persoonlijke benadering kun je ervoor zorgen dat je cliënten optimaal zijn beschermd en financieel stabiel blijven, zelfs in een veranderend verzekeringslandschap.  Kortom, het maken van de juiste verzekeringskeuzes is een essentieel onderdeel van het beschermen van je cliënt.

Help…een schuldenbewind!

Regelmatig hoor ik dat bewindvoerders het lastig vinden om mensen met schulden goed te kunnen helpen. Onze praktijkopleiding besteed daarom extra aandacht aan deze zogeheten schuldenbewinden. Ik heb zelf natuurlijk in een dergelijke situatie gezeten, dus ik weet maar al te goed hoe bepaalde dingen werken. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om te weten wat je wel en juist niet moet doen. En soms leidt creativiteit tot verrassende oplossingen. Ik deel graag mijn kennis met jou, zodat ook jij het verschil kunt maken bij deze doelgroep. Kom naar een van onze open middagen, waar je een gratis proefles schuldenbewind kunt volgen.

})

Interesseformulier'Praktijkopleiding Mentorschap'

Indien je meer informatie wilt over het curriculum, de studiebelasting en lesvorm van de Praktijkopleiding Mentorschap dan nemen we graag met jou contact op. 

You have Successfully Subscribed!